Selleks, et hooldaja ei koormaks haige abistamisel ennast, tuleks kasutada spetsiaalseid libistamist soodustavaid abivahendeid.
Read more