Tualett ja vannituba võivad eaka inimese jaoks olla majapidamise kõige ohtlikumad kohad. Vannitoa turvalisemaks muutmiseks on olemas abivahendid, mis muudavad eakal inimesel tualetitoimingud lihtsamaks ja turvalisemaks.
Read more